DECLARAŢIA REFERITOARE LA POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII  

 Implementarea Sistemului Integrat de Management al calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015,  şi realizarea functionalităţii sale, a devenit un imperativ prioritar în politica managerială pe care o promovăm la nivelul grupului nostru de companii.

MISIUNEA  NOASTRA

Telul nostru este de a oferi produse si servicii de calitate. Ne bazam pe atitudinea si valorile pe care le-am construit si le transmitem zi de zi partenerilor nostri de afaceri.

VIZIUNEA NOSTRA

Viziunea noastra se numeste crestere prin calitate

-satisfacerea cerintelor clientilor şi a celorlalte părţi interesate
-asigurarea infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor si a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite
-îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii

Dorim sa castigam statutul de lider in domeniul  în tehnicii de ambalat.  Valorile pe care le impartasim pentru realizarea misiunii noastre sunt: profesionalismul echipei, onestitatea, grija fata de client, de mediu, de om si principiul de „castig-castig”.  Astfel, furnizam servicii de calitate, la nivelul cerinţelor clientilor nostri cit si cerintelor legale şi de reglementare specifice acestui domeniu, în vederea creşterii încrederii şi satisfacţiei acestora.

 Acest angajament îl realizăm în mod consecvent prin:

-orientarea organizaţiei către satisfacerea în cea mai mare măsură a cerinţelor clienţilor noştri

-îmbunătăţirea continuă a SIM;

-conformarea cu cerinţele legale şi reglementările în vigoare aplicabile;

-antrenarea intregului personal al grupului in directia realizarii obiectivelor stabilite

Obiectivele generale  sunt stabilite de către management  din strategia sa pe termen lung:

CALITATE

Cresterea increderii si satisfactiei clientilor in produsele si serviciile noastre prin definirea clară a nevoilor clientilor  şi prin îndeplinirea acestor servicii într-un raport calitate – preţ accesibil 

Creşterea competitivităţii serviciilor prin utilizarea de tehnologii şi echipamente performante

Cresterea gradului de constientizare a personalului in domeniul calitatii si dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor;

Obiectivele generale sunt stabilite de către management  din strategia sa pe termen lung, sunt transpuse la nivelul funcţiilor relevante din administraţie, într-un ansamblu de obiective specifice, cuantificabile şi măsurabile, a căror realizare se urmăreşte în cadrul analizelor periodice efectuate de management  pentru a asigura adecvarea acestora. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

       În calitate de administrator, personal  urmăresc şi răspund  de îndeplinirea politicii politicii privind calitatea si ma asigur ca prevederile acestei politici, ale Manualului Sistemului Integrat de Management cât şi a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul.

       Participarea la menţinerea si îmbunătătirea sistemului integrat de management implementat, este sarcină de serviciu a fiecărui angajat si  responsabilitate pentru toti  şi a fiecăruia în parte. Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

 Stabilim si incurajam increderea reciproca prin dialog deschis, atat cu angajatii nostri, cu clientii, cu furnizorii cat si cu autoritatile legale.  

  Data:   07.07.2018            Administrator,   

ioana_pack copy